Privacy Statement

Onderstaand privacy statement is van toepassing voor het bedrijf Bebls, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70698287.

Bebls maakt geen gebruik van cookies.

Bebls verwerkt alleen persoonsgegevens, wanneer jij deze zelfstandig en bewust aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld door een mail te sturen, of gebruik te maken van het contactformulier. Dan komen jouw gegevens in de administratie te staan. Jouw gegevens worden enkel met jouw toestemming gebruikt, om een overeenkomst tot stand te laten komen. Gegevens worden 7 jaar bewaard wegens wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage en verwijdering:
Je hebt altijd het recht om inzicht, correctie of verwijdering  Van jouw gegevens te vragen.
Wil jij jouw gegevens inzien of verwijderen? Mail dan naar info@bebls.nl

Klachten:
Indien er klachten zijn met betrekking tot Bebls en de Wet Bescherming Persoonsgegevens,  kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het schriftelijk verzoek kun je sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek Wbp
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag